YAYIN

 

 

Tam Metin Kitabı / Book of Proceedings

 

 

Bildiri Özetleri Kitabı / Book of Abstracts

 

 

 

 

 

Tam Metin Bildiriler Kitabı için Yazım Kuralları

 

 

 

Bildirilerin tam metinleri 2 Ekim-10 Ekim tarihleri arasında dergiye gönderilmelidir.  

 

ÖNEMLİ: Söylem Filoloji Dergisi Çeviribilim Özel Sayısı için kongremizdeki bildirilerden üretilerek gönderilen tam metinler, derginin düzenli sayılarda yaptığı gibi editör-alan editörü-çift kör hakem değerlendirme sistemine tabi tutulacaktır. Dergiye gönderilen tam metinler normal dergi prosedürlerine tabi tutulacağı için, derginin editör kurulu veya hakem kurulu makalenizi yazım kuralları, bilimsel, etik ve akademik içerik gibi ölçütler doğrultusunda reddedebilir, minör veya majör değişiklik isteyebilir veya kabul edebilir.   

 

*** İsteyen katılımcılar, tam metinlerini 15 Aralık 2022 tarihinde online ve ISBN'li olarak yayınlanacak olan Kongre Tam Metin Kitabı'nda (Book of Proceedings) yayınlatabilir. Ancak tam metin aynı anda hem dergiye hem de Tam Metin Kitabı için gönderilemez, ikisinden birisi seçilmek zorundadır.   

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu 14030 Gölköy / BOLU
  • Tel: +90 374 253 ... Fax: +90 374 253 ...
  • EPosta: icastisibu.edu.tr
Top