YAYIN

 

Kongremizde sunulan bildirilerden üretilen makaleler için, ULAKBİM TR DİZİN'de taranan Söylem Filoloji Dergisi tarafından 2025 Mart'ta Çeviribilim Özel Sayısı yayımlanacaktır. 

 

Kongrede sunulan bildirilerin tam metinlerini makale olarak yayımlatmak isteyen katılımcılar, ULAKBİM TR DİZİN tarafından taranmakta olan Söylem Filoloji Dergisi'nin 2025 Mart ayında kongremiz makaleleri için yayımlayacağı sayıya makalelerini yükleyebileceklerdir. Makalelerini Söylem Filoloji Dergisi'nin Çeviribilim Özel Sayısı'na yükleyen katılımcılar, dergiye ücret ödemeyecektir. Makaleler, 13 Ekim - 27 Ekim 2024 tarihleri arasında dergiye yüklenebilecektir. 

 

ÖNEMLİ: Söylem Filoloji Dergisi Çeviribilim Özel Sayısı için kongremizdeki bildirilerden üretilerek gönderilen makaleler, derginin düzenli sayılarda yaptığı gibi editör-alan editörü-çift kör hakem değerlendirme sistemine tabi tutulacaktır. Dergiye gönderilen makaleler, derginin yayım prosedürlerine tabi tutulacağı için, editör kurulu veya hakem kurulu makalenizi yazım kuralları, bilimsel, etik ve akademik içerik gibi ölçütler doğrultusunda değerlendirerek kabul edebilir, minör veya majör revizyon isteyebilir veya reddedebilir. 

 

** Kongrede sunulmak üzere kabul edilen bildiri özetleri, 24 Eylül 2024'te ISBN'li Bildiri Özetleri Kitabı'nda yayımlanacaktır.  

 

*** İsteyen katılımcılar, tam metinlerini 15 Aralık 2024 tarihinde ISBN'li olarak yayımlanacak olan Kongre Tam Metin Kitabı'nda (Book of Proceedings) yayımlatabilir.

  

 

 

 

ICASTIS 2022 YAYINLARI

 

Söylem Filoloji Dergisi - Çeviribilim Özel Sayısı / Söylem Journal of Philology  

 

Tam Metin Kitabı / Book of Proceedings

 

Bildiri Özetleri Kitabı / Book of Abstracts

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu 14030 Gölköy / BOLU
  • Tel: +90 374 253 ... Fax: +90 374 253 ...
  • EPosta: icastisibu.edu.tr
Top