Bildiri Çağrısı

 

Kongreye gönderilen bildiriler Türkçe, İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden birinde olabilir. Sözlü sunum, bildiri özetinin yazıldığı dilde yapılmalıdır. 

 

Bildiri özetleri, "Bildiri Gönder" menüsündeki sistem yoluyla gönderilmelidir. E-mail yoluyla gönderilen bildiriler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

*** Kongrede kabul edilen toplam bildiri sayısının %30’unu aşmamak şartıyla çevrimiçi sunum yapma imkânı da tanınmaktadır. Çevrimiçi sunumlar kaydedilip kayıt linki 3 Ekim 2024 tarihinde kongre websitemizde paylaşılacak ve yayınlanacaktır. Çevrimiçi sunum yapmak isteyen katılımcılar, bildiri özeti gönderimi esnasında formun en sonunda yer alan “Belirtmek istediğiniz hususlar” kısmında bunu belirtmelidir. Çevrimiçi sunum yapanlar için Katılım/Sunum Sertifikası 3 Ekim 2024 tarihinde e-mail ile gönderilecektir. Çevirimiçi sunum yapan katılımcıların da tam metinlerini dergide yayınlatma hakkı bulunmaktadır.

 

* Bildiri özetleri sisteme yüklendikten sonra 7 gün içinde değerlendirme sonucu bildiri sahiplerine gönderilecektir. Kongreye gönderilen tüm bildiri özetleri çift-kör hakem sistemi ile değerlendirilecektir. Bildiri özetinin atandığı hakemlerin özeti kabul etme, reddetme veya düzeltme isteme hakkı bulunmaktadır. Bildiri değerlendirme sonuçlarınız, e-mail ile tarafınıza gönderilecektir. 

 

Bildiri Özeti Formatı

Bildiri özetiniz Türkçe, İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden birinde yazılabilir.

Bildiri özetleri 200-300 kelime arasında olmalıdır. Özette yazar(lar)ın ad(lar)ı, e-mail adres(ler)i ve çalıştığı kurumlar belirtilmemelidir. Bildiri özetiniz ile birlikte 3-5 anahtar kelime yazmanız gerekmektedir.

 

Sunum: Katılımcılara sözlü sunum için 15 dakika verilecek olup her sunumun sonrasında soru-cevap seansı için 5 dakika süre ayrılacaktır. Bir yazar kongreye en fazla 2 bildiri özeti ile katılabilir.

 

 

Bildiri değerlendirme kriterleri:

- Bildiri konusunun Çeviribilim alanına uygunluğu (kongre kapsamı ve konular)

- Dil kullanımı

- Çalışmanın Çeviribilim alanına katkısı (kuramsal veya uygulamalı düzeyde)

- Çalışmanın özgünlüğü

- Özetin çalışma hakkında yeterli düzeyde bilgi içermesi (amacı, önemi, kapsamı, kullanılan yöntem vb.) 

- Belirtilen sözcük sayısına uyulması (en az 200 en fazla 300 sözcük)

- Anahtar sözcük sayısı (en az 3 en fazla 5)

 

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu 14030 Gölköy / BOLU
  • Tel: +90 374 253 ... Fax: +90 374 253 ...
  • EPosta: icastisibu.edu.tr
Top