KAPSAM VE KONULAR

 

Kongreye aşağıdaki konular ile ilgili bildiri özetleri gönderilebilir:

 

 • Yazın Çevirisi
 • Sözlü Çeviri Türleri ve Ortamları
 • Söylem Çözümlemesi ve Çeviri
 • Çeviride Etik
 • Çeviri Tarihi
 • Çeviri Teknolojileri ve Bellekleri
 • Çeviri Sosyolojisi
 • Çeviri Eleştirisi
 • Özel Alan Çevirileri
 • Toplum Çevirmenliği
 • Çeviribilim ve Feminizm Araştırmaları
 • Çeviribilim ve Sözcükbilim
 • Çeviribilim ve Dilbilim
 • Yerelleştirme
 • Çeviri Eğitimi
 • Çeviride Meslekleşme
 • Çeviride Kültür
 • Medya Çevirisi
 • Çeviride Kalite
 • Karşılaştırmalı Edebiyat ve Çeviri
 • Çeviride Çokdillilik
 • Çeviribilim ve Sinirbilim
 • Çeviribilim Paradigmaları
 • Çeviribilimde Bütünce Çalışmaları
 • Çeviribilim ve Fenomenoloji
 • Çeviribilim ve Edimbilim
 • Çeviribilim ve Ruhdilbilim
 • Çeviribilim ve Antropoloji
 • Makine Çevirisi
 • Çeviri ve Göstergebilim
 • İşaret Dili Çevirmenliği
 • Dinbilim ve Çeviri
 • Sağlık Metinleri Çevirisi
 • Reklam Çevirisi
 • Çeviribilim ve İletişim Araştırmaları
 • Çeviribilim ve Halk Bilimi
 • Çeviribilim ve Yorumbilim
 • Çeviribilim ve İmgebilim
 • Çeviribilim ve Felsefe
 • Çeviribilim ve Anlambilim

 

 • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu 14030 Gölköy / BOLU
 • Tel: +90 374 253 ... Fax: +90 374 253 ...
 • EPosta: icastisibu.edu.tr
Top