ÇAĞRILI KONUŞMACILAR

ÇAĞRILI KONUŞMACILAR

(Kongre temalarına göre belirlenen programda

çağrılı konuşma seanslarındaki konuşma sırasına göre)

 

 

Prof. Dr. Sündüz ÖZTÜRK KASAR (Yıldız Teknik Üniversitesi - TÜRKİYE)

Prof. Dr. Sündüz Öztürk Kasar, 1994 yılından bu yana Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü – Fransızca Mütercim ve Tercümanlık Anabilim Dalı’nda görev yapmaktadır. Bunun yanı sıra 2013 yılından bu yana Galatasaray Üniversitesi Karşılaştırmalı Dilbilim ve Uygulamalı Yabancı Diller Bölümü’nde misafir öğretim üyesi olarak ders vermektedir.      
Özellikle çeviri göstergebilimi olmak üzere çeviribilim, göstergebilim ve dilbilim üzerine çalışmalar yapan Prof. Dr. Öztürk Kasar, çeşitli ülkelerde çok sayıda uluslararası nitelikte kitaplar, kitap bölümleri, makaleler yayınlamış ve sözlü sunumlar yapmıştır. Fransızcadan Türkçeye gerek kuramsal gerek yazınsal çok sayıda eser kazandıran Prof. Dr. Öztürk Kasar’ın çevirdiği yazarlar arasında Maurice Blanchot, Roland Barthes, Paul Ricœur, Honoré de Balzac ve Claude Simon gibi ünlü yazarlar bulunmaktadır.

 

 

Prof. Dr. Mehmet ŞAHİN (Boğaziçi Üniversitesi – TÜRKİYE)

Prof. Dr. Mehmet Şahin, Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim Bölümü'nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Lisans eğitimini Bilkent Üniversitesi Mütercim Tercümanlık bölümünde tamamladıktan sonra aynı üniversitede Öğretmen Eğitimi alanında yüksek lisans derecesi aldı. Doktorasını Iowa State University'de Uygulamalı Dilbilim/TESOL odaklı Müfredat ve Öğretim alanında tamamladı. Doktora araştırmasını bilgisayar destekli dil öğrenimi ve eğitim teknolojisi üzerine yaptı.

Prof. Dr. Şahin'in çeviribilim üzerine araştırma alanları arasında çeviri teknolojileri, makine çevirisi ve çevirmen eğitimi yer almaktadır. Çeviribilim üzerine TÜBİTAK tarafından desteklenen çeşitli projeleri baş araştırmacı olarak tamamlamış ve makine çevirisi üzerine halen devam eden TÜBİTAK destekli bir projede baş araştırmacı olarak projeyi yürütmektedir. Çok sayıda kitap bölümü ve makalenin yanı sıra Bilgisayar Destekli Çeviri ve Çeviri ve Teknoloji başlıklı özgün kitapların yazarıdır.   

 

 

Javier FRANCO AIXELÁ (University of Alicante - İSPANYA)

Javier FRANCO AIXELÁ, Universidad de Alicante (Alicante Üniversitesi - İspanya) Mütercim Tercümanlık Bölümü'nde kıdemli öğretim üyesidir ve burada yazın çevirisi, etik, dokümantasyon ve çeviri teorisi dersleri vermektedir.

On iki yıl (1983-1995) profesyonel çevirmenlik yaptı ve İspanya'da çeşitli yayınevlerinde 30'dan fazla kitap yayınladı.

İspanya Eğitim Bakanlığı tarafından üstün kalite ödülü kazanan Universidad de Alicante’de Çeviribilim Doktora Programı’nın koordinatörlüğünü yapmıştır. Aynı zamanda, Alicante, Jaume I ve València üniversiteleri ortaklığında yayınlanan MonTI (Monographies in Translation and Interpreting) dergisinin kurucu üyeleri arasındadır ve derginin baş editörlüğünü yapmıştır. 2019'dan bu yana İspanya ve Portekiz'deki çeviribilim araştırma birliği AIETI'nin başkanlığını yürütmektedir.

Araştırma konuları arasında çeviri bibliyometrisi, tıbbi çeviri ve çeviride kültür yer almaktadır ve bu alanlarda 60'ın üzerinde akademik yayını bulunmaktadır. Son on yılda araştırmaları ağırlıklı olarak bibliyografik ve bibliyometrik konulara odaklanmıştır ve Mart 2022 itibariyle 87.000'den fazla kaydı içeren ve çevrimiçi olarak sunulan BITRA'nın (Bibliography of Interpreting and Translation) kurucusudur. Çeviribilim alanından yüz uzmanı bir araya getirerek oluşturduğu Encyclopedia of Translation and Interpreting (ENTI) açık erişimli bir çoklu ortam kaynağı sağlamıştır.  Bu kaynağa https://www.aieti.eu/en/encyclopaedia/home/ adresinden ulaşılabilir.

 

 

Em. Prof. Dr. Turgay KURULTAY 

 Jeoloji, yabancı dil öğretmenliği ve Alman edebiyatı alanlarında eğitim gören  Prof. Dr. Turgay Kurultay, 1984 yılından itibaren İstanbul Üniversitesinde Yabancı Diller Eğitimi Bölümünde, 1995 yılından itibaren de Çeviri Bölümünde görev yapmış, 2009 yılında emekli olduktan sonra çeşitli üniversitelerde eğitmenliğe ve tez danışmanlıklarına devam etmiştir. 2015-2017 yılları arasında Yaşar Üniversitesinde, 2018-2019 yılları arasında Almanya Kassel Üniversitesi Germanistik Bölümünde tam zamanlı öğretim üyesi olarak görev yapmıştır. Çeviri, dil ve kültürel ilişkiler alanlarında çok sayıda çalışma ve yayını vardır. 1979 yılından beri yazınsal ve sektörel alanlarda çevirmenlik yapan Kurultay’ın Alman edebiyatından Christa Wolf, Peter Weiss, Franz Kafka gibi yazarların eserlerinin çevirilerinin yanı sıra redaktörlüğünü yaptığı çeşitli yazınsal ve düşünsel kitaplar vardır. 1987-1992 yılları arasında yayınlanan Metis Çeviri Dergisinde yayın kurulu üyeliği yapmıştır. Çeviri Derneğinin kurucu üyelerinden olan Kurultay, dernek başkanlığı ve yönetim kurulu üyeliği görevlerinde de bulunmuştur. Afette Rehber Çevirmenlik (ARÇ) Organizasyonun kurucu ve aktif üyesidir. Mesleki Yeterlilik Kurumu çatısı altında Çevirmen Meslek Standardı Çalışma Grubu’nda yer almıştır. İstanbul Üniversitesi sorumluluğunda yürütülen çevirmen meslek yeterliliklerini geliştirmek amacıyla oluşturulan, 10 kuruluşun dahil olduğu Eşgüdüm Grubu’nun koordinasyonunda görev almıştır.

 

 

 

Em. Prof. Dr. Sâkine Eruz