ÇAĞRILI KONUŞMACILAR

ÇAĞRILI KONUŞMACILAR

(Alfabetik sırayla) 

 

 

Prof. Dr. Alev BULUT (İstanbul Üniversitesi - TÜRKİYE)

 

Prof. Dr. Alev Bulut, Gazi Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ve 1996 yılından başlayarak İstanbul Üniversitesi İngiliz Dili Eğitimi ve kuruluşundan itibaren halen görev yaptığı Çeviribilim Bölümü İngilizce-Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalı’nda lisans ve lisansüstü dersler verip, çok sayıda tez yönetmiş ve idari görev yapmıştır. Çeviribilim alanında 2004 yılında Doçent, 2011 yılında Profesör olan Bulut'un, yazın ve yazın dışı çok sayıda kitap, öykü, makale ve deneme çevirileri vardır. Bunlar arasında İngiliz ve Amerikan yazınından eserler ve öykü seçkilerinin yanında kültür-turizm kitapları ve çeviribilim kaynakları bulunmaktadır. Akademik yayınları ağırlıklı olarak Toplum Çevirmenliği, Sözlü Çeviri ve Eğitimi, Kadın Yazınının Çevirisi ve Haber Çevirisi konularında olup Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yürütülen Çevirmen Meslek Standardı ve Yeterlilikleri ve Toplum Çevirmenliği Meslek Yeterliliği yazım komisyonlarında görev yapmaktadır. Çeviride Dil ve Metin (2002, İÜ Yayını) Basından Örneklerle Çeviride İdeoloji: İdeolojik Çeviri (2008 Multilingual/ 2018 Siyasal Yayınevi), Tercüme Hatası!? (2015/ 2018 2. Baskı, Çeviribilim Yayınları), Türkiye'de Futbol Çevirmenliği (2018, Çeviribilim Yayınları) kitapları bulunmaktadır. Çeviri Derneği ve Çevirmenler Meslek Birliği üyesidir. Çeviri Derneği ve Çevirmenler Meslek Birliği üyesidir. Çeviri Derneği/ Afette Rehber Çevirmenlik Organizasyonu üyesi ve eğitmenidir.

 

Prof. Dr. Aymil DOĞAN (Hacettepe Üniversitesi - TÜRKİYE)

 

Prof. Dr. Aymil Doğan, 2023 yılında emekli olana kadar Hacettepe Üniversitesi Mütercim ve Tercümanlık Bölümü'nde görev yapmıştır. Halen üç üniversitede sözlü çeviri odaklı akademik çalışmalarına ve eğitime devam etmektedir. Cenevre Üniversitesinde Konferans Çevirmenliği Eğiticilerinin Eğitimi İleri Çalışmalar Uzmanlık Diploması ve Londra’da DPSI Mahkeme Çevirmenliği eğitimi almıştır. 1990 yılında konferans çevirmenliğine başlamış ve her sınıf düzeyine uygun çalışma görevleri vermiştir.  Öğrencilerine kör kabinde alıştırma olanağı veya kendisinin yanında eşlikçi olarak eğitim olanağı tanımış, üniversite içi konferanslarda öğrencilerine, kendisi eşlik ederek konferans çevirmenliği deneyimi yaşamalarını sağlamıştır. Çeviri Derneğinin ve Afette Rehber Çevirmenlik Organizasyonunun 2000 ve 2001 yıllarındaki kuruluşlarından itibaren çalışmalarında ve tatbikatlarında Ankara ayağı olarak yer almıştır. Hacettepe’de kurduğu Andaş Çeviri Laboratuarı, fonksiyonlarını kendisinin yazdığı özgün bir laboratuar olarak hizmet vermektedir. Makale ve kitap bölümlerine ek olarak, Söylem Çözümlemesi ve Sözlü Çeviri konularında kitapları bulunmaktadır.

 

Prof. Dr. Ebru DİRİKER (Boğaziçi Üniversitesi - TÜRKİYE)

 

Prof. Dr. Ebru Diriker, Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilimi Bölümü Öğretim Üyesi, Manchester Üniversitesi Onursal Öğretim Üyesidir. Kanada York Üniversitesinde Türkçe Konferans Çevirmenliği derslerini başlatmıştır. Ottawa ve York Üniversitelerinde dersler vermektedir. Akredite çevirmen olduğu kurumlar arasında Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi, Kanada Ontario mahkemeleri vardır. De-/Re-conceptualizing Conference Interpreting (John Benjamins, 2004) ve Konferans Çevirmenliği (Scala, 2005) başlıklı kitapları, araştırma makaleleri ve 42nd Regiment: Gallipoli 1915 (Lindenbrooks, 2018) başlıklı kitap çevirisi yayımlanmıştır. Alanın başlıca dergilerinden InterpretingThe Interpreter & Translator TrainerParalléles’de yayın/danışma kurullarında görev yapmaktadır.  

 

Prof. Dr. Mümtaz KAYA (Hacettepe Üniversitesi - TÜRKİYE)

 

Prof. Dr. Mümtaz Kaya, Hacettepe Üniversitesi Mütercim ve Tercümanlık Bölümü’nde Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır. Görsel-işitsel Çeviri Eğitimi, engelsiz erişim bağlamında çeviri türleri, Orhan Pamuk ve Nedim Gürsel’in yapıtlarının ve Tenten albümlerinin çevirileri konusunda çalışmaları olan Prof. Dr. Kaya, 1992-1998 yılları arasında Bilkent Üniversitesi Uygulamalı Yabancı Diller Yüksekokulu’nda, 1998-2015 yılları arasında ise Bilkent Üniversitesi Mütercim ve Tercümanlık Bölümü’nde Öğretim Üyesi olarak çalıştı. 2015 yılından bu yana Hacettepe Üniversitesi Mütercim ve Tercümanlık Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmakta olan Prof. Dr. Kaya, Eylül 2016 - Haziran 2017 tarihleri arasında Fransa-Sorbonne Üniversitesinde dinî metinlerin çevirisi konusunda araştırmalar yürütmüştür. Prof. Dr. Mümtaz Kaya, 2017 yılından bu yana RTÜK, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve farklı STK’larla engelsiz erişim bağlamında Görsel-işitsel Çeviri konusunda çalışmalar yürütmektedir.

 

Prof. Dr. Necdet NEYDİM (İstanbul Üniversitesi - TÜRKİYE)

 

Prof. Dr. Necdet Neydim, 2003 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Çeviribilim Bölümü Almanca Mütercim Tercümanlık Anabilim Dalı’nda görev yapmaya başladı. 2015-2022 arası  Karşılaştırmalı Edebiyat Doktora Anabilim Dalı Başkanlığı’nı yürüttü. Prof. Dr. Necdet Neydim'in Almancadan Bertholt Brecht, Peter Haertling, Günter Grass, Erich Kaestner, Erich Fried Sarah Kirsch şiir çevirileri ve Çocuk Edebiyatı üzerine eleştiri ve araştırma yazıları çeşitli dergilerde yayımlandı. Alman Çocuk Edebiyatı yazarları Peter Haertling ve Janosch’tan, Avusturya Çocuk Edebiyatı yazarı Christine Nöstlinger’den çeviriler yaptı. İstanbul’da yayın yapan Açık Radyo’da Lambanın Cini Çocuk Kültürü ve Edebiyatı Programı’nı (Ekim 2002-Nisan 2003) hazırladı ve sundu. ÇIKEDAD'ın (Çocuk ve İlkgençlik Kültürü ve Edebiyatı Araştırmacıları Derneği) ve ÇAM’ın (Çocuk Araştırmaları Merkezi) kurucu başkanlığını yapmıştır. Çocuk Hakları Koalisyonu ve Çocuk İstismarını Önleme Platformu kurucularındandır. Çeviri Derneği ve Çevirmenler Meslek Birliği üyesidir. 2022’de emekli olan Prof. Dr. Neydim, kurucusu olduğu ve yayın yönetmenliğini  yaptığı SözeltiÇocuk ve Gençlik Edebiyatı İnceleme Araştırma ve Eleştiri Dergisi’ni değerli ekip arkadaşlarıyla birlikte yayımlamaktadır. Çocuk ve Gençlik Edebiyatı alanında öykü, roman, şiir, araştırma kitapları bulunmaktadır.

  

Prof. Dr. Sündüz ÖZTÜRK KASAR (Galatasaray Üniversitesi - TÜRKİYE)

 

Prof. Dr. Sündüz Öztürk Kasar, 2022 yılından bu yana Galatasaray Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Karşılaştırmalı Dil Bilim ve Uygulamalı Yabancı Diller Bölümü / Fransız Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı’nda görev yapmaktadır. 1994-2022 yılları arasında Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü – Fransızca Mütercim ve Tercümanlık Anabilim Dalı’nda görev yapmıştır. Özellikle Çeviri Göstergebilimi olmak üzere Çeviribilim, Göstergebilim ve Dilbilim üzerine çalışmalar yapan Prof. Dr. Öztürk Kasar, çeşitli ülkelerde çok sayıda uluslararası nitelikte kitaplar, kitap bölümleri, makaleler yayımlamış ve sözlü sunumlar yapmıştır. Fransızcadan Türkçeye gerek kuramsal gerek yazınsal çok sayıda eser kazandıran Prof. Dr. Öztürk Kasar’ın çevirdiği yazarlar arasında Maurice Blanchot, Roland Barthes, Paul Ricœur, Honoré de Balzac ve Claude Simon gibi ünlü yazarlar bulunmaktadır.

 

 

 

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu 14030 Gölköy / BOLU
  • Tel: +90 374 253 ... Fax: +90 374 253 ...
  • EPosta: icastisibu.edu.tr
Top